שירותים

מרכז התערבות דידקטית לתלמיד

עמותת “קול קורא” מפעילה תוכניות מעורבות עבור ילדים עם לקויות למידה אחר שעות בית הספר. העצמת התלמידים דרך תחומי יצירה טיפוליים, כגון תרפיה בדרמה ובמוסיקה והתערבויות דידקטיות ספציפיות כדוגמת תוכניות למידה דרך המחשב עבור ילדים עם דיסלקציה וילדים עם לקויות למידה אחרות, מאפשרות לתלמידים לקבל שירותים שהם אינם מקבלים בבית ספריהם במשך היום. ההתערבויות הללו מאפשרות להם להצליח מבחינה אקדמית למרות לקות הלמידה שלהם.

Contact Us Or Request More Info
Kol Koreh is a proud recipient of the 2017 Initiative for
Zionist Innovation Award
sponsored by Nefesh B’Nefesh, JNF and the Blumenthal Family Foundation.